Find us on Facebook   WebLab News RSS-Feed
Part-financed by the European Union
(European Regional Development Fund)
South Baltic WebLab - Header Grafic

South Baltic WebLab

Internship Details

Institution

Name
Uniwersytet Szczeciński
Category
University
Country
Poland
Address
al. Papieża Jana Pawła II 22a 70-453 Szczecin

Contact

Contact
prof. dr hab. Marek Górski
Phone
+48 91 444 1155

Description

Description in English
Szczecin University realizes the process of education in the Bologna System, the three levels of education: - Undergraduate (I degree) - Masters (second cycle and Masters) - Doctoral studies (III degree) - MOST programs and LLP Erasmus student mobility enabling the country and abroad - Academic Centre for Languages​​, leading courses in English, German, French, Spanish, Russian, Latin and Greek. - Scientific activities, research, scientific conferences, international cooperation; - University of Szczecin has its own cultural units, which include the Academic Cultural Center and Academic Choir of WNEiZ faculty.
Description in national language
Uniwersytet Szczeciński realizuje proces kształcenia w Systemie Bolońskim, na trzech poziomach nauczania: - studia licencjackie (I stopnia) - studia magisterskie (II stopnia oraz jednolite studia magisterskie) - studia doktoranckie (III stopnia) - Uniwersytet Szczeciński posiada własne jednostki kulturalne, do których należą Akademickie Centrum Kultury oraz Chór Akademicki WNEiZ; - Programy MOST i LLP Erasmus, umożliwiające studencką mobilność w kraju i za granicą; - Akademickie Centrum Kształcenia Językowego, prowadzące kursy języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, łaciny oraz greki; - Działalność naukowa, badania, konferencje naukowe, współpraca międzynarodowa.
Employees
2622

Internships

Offer for internships
Student internships, jobs, internships
Offer for internships (in nat. language)
Praktyki studenckie, oferty pracy, staże
Language(s)
English, German, Polish

Go back