Find us on Facebook   WebLab News RSS-Feed
Part-financed by the European Union
(European Regional Development Fund)
South Baltic WebLab - Header Grafic

South Baltic WebLab

Internship Details

Institution

Name
Coastal Research and Planning Institute
Category
Research Institution
Country
Lithuania
Address
Coastal Research and Planning Institute Klaipeda University H. Manto 84, LT 92294 Klaipeda, Lithuania

Contact

Contact
Arturas Razunkovas-Baziukas
Website
Phone
+370 46 398846

Description

Description in English
Coastal Research and Planning Institute is a research and education unit within Klaipėda University. It focuses on fundamental and applied scientific research as well as supports PhD studies. Main theme of the Institute scientific activity is “Interdisciplinary research for sustainable coastal zone management”. It includes: analysis and forecast of the changes in marine environment; development of the scientific background for sustainable management of coastal resources.
Description in national language
Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas yra savarankiška Klaipėdos universiteto mokslo ir studijų įstaiga, vykdanti tarptautinio lygio fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, rengianti mokslininkus bei aukštos kvalifikacijos specialistus. Instituto mokslinio darbo tema: “Jūros ir kranto zonos tarpdalykiniai tyrimai tvariam išteklių valdymui”. Pagrindinės Instituto mokslinės veiklos kryptys: ūros aplinkos kaitos analizė ir prognozės; kranto zonos išteklių išsaugojimo ir tvaraus valdymo mokslinių pagrindų kūrimas.
Employees
60
Offer for internships (in nat. language)
Yra galimybė studentams paruošti kursinius ir baigiamuosius darbus, konsultuojame moksleivius įvairiomis tyrimų temomis, baigusiems atitinkamas studijas yra galimybių įsidarbinti
Language(s)
English, Lithuanian

Go back