Find us on Facebook   WebLab News RSS-Feed
Part-financed by the European Union
(European Regional Development Fund)
South Baltic WebLab - Header Grafic

South Baltic WebLab

Internship Details

Institution

Name
Municipality of Klaipeda district
Category
Public Authority
Country
Lithuania
Address
Klaipedos g. 2, LT-96130 Gargzdai, Lithuania

Contact

Contact
Nijolė Gotlibienė
Website
www.klaipedos-r.lt
Phone
(8 46)452054

Description

Description in English
Municipality of Klaipeda district
Description in national language
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriuje yra vyr. specialisto ekologo etatas. Jo funkcijos: Organizuoti: gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos mokslinius tyrimus; komunalinių atliekų tvarkymo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo sistemų diegimą ir priežiūrą; želdynų planavimo, kūrimo, apsaugos, tvarkymo ir priežiūros darbus. Koordinuoti: veiklos saugomose teritorijose ir gamtos objektų apsaugos zonose reglamentavimą ir kontrolę; buitines ir pramonines atliekas tvarkančių įmonių veiklą; ekologinį švietimą rajone. Kontroliuoti: kaip naudojamos rajono aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos; kaip laikomasi Savivaldybės tarybos nustatytų želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių; kaip išnuomoti mėgėjiškai žūklei vandens telkiniai prižiūrimi ir tvarkomi, kaip telkinių nuomininkai laikosi sutartinių įsipareigojimų; kaip laikomasi ekologinių reikalavimų vykdant naujų objektų statybą, rekonstruojant statinius; rajone esančių gręžtinių šulinių būklę; valymo įrenginių eksploatavimą; sąvartynų eksploatavimą. Rūpintis žuvų išteklių būkle . Siūlyti institucijoms, išdavusioms atitinkamus leidimus, sustabdyti ar apriboti veiklą, kai: 1) vykdant statybos ar statinių rekonstrukcijos darbus nesilaikoma ekologinių reikalavimų; 2) pažeidžiami aplinkos apsaugos įstatymai ar neįgyvendinamos aplinkos apsaugos priemonės arba įmonių veikla neatitinka aplinkosaugos normatyvų ir standartų.
Employees
160

Internships

Offer for internships
One of 160 employees is an ecologist. There is possibility to work at the Municipality of Klaipeda district only by official competition
Offer for internships (in nat. language)
Esant vakancijai tokios pareigos specialistams yra siūlomos užimti konkurso būdu.
Language(s)
English, Lithuanian

Go back