Find us on Facebook   WebLab News RSS-Feed
Part-financed by the European Union
(European Regional Development Fund)
South Baltic WebLab - Header Grafic

South Baltic WebLab

Internship Details

Institution

Name
Ministry of Environment of Republic of Lithuania
Category
Public Authority
Country
Lithuania
Address
A. Jaksto str. 4/9, 01105 Vilnius, Lithuania

Contact

Contact
Viktorija Vaškevičienė
Website
www.am.lt
Phone
(8-5) 266 36 61

Description

Description in English
Mission of the Ministry of Environment: The Ministry of Environment is the main managing authority of the Government of the Republic of Lithuania which forms the country's state policy of environmental protection, forestry, utilization of natural resources, geology and hydrometeorology, territorial planning, construction, provision of residents with housing, utilities and housing, as well as coordinates its implementation. Having assessed the data of environmental observations, taken into consideration the conclusions of scientific institutions and the public opinion and following the existing strategic documents and preparing the legal bases, the goals of the Ministry of Environment and its subordinate institutions are as follows: 1. To implement the principle of sustainable development; 2. To set preconditions for rational utilization, protection and restoration of natural resources; 3. To ensure provision of information about the state of environment and its forecasts to the public; 4. To create conditions for the development of construction business and the provision of residents with housing; 5. To ensure a proper environmental quality, taking into account the norms and standards of the European Union.
Description in national language
Aplinkos ministerijos misija: Tobulinti darnaus vystymosi principais pagrįstą aplinkos teisinį reguliavimą ir koordinuoti jo įgyvendinimą, siekiant užtikrinti žmogaus teisę gyventi jo sveikatai ir gerovei palankioje aplinkoje. Aplinkos ministerijos strateginiai tikslai: 1. Užtikrinti tinkamą aplinkos kokybę Lietuvos gyventojams, išsaugoti biologinę įvairovę ir kraštovaizdžio savitumą. 2. Užtikrinti racionalų gamtos išteklių naudojimą ir tolesnį jų gausinimą. 3. Užtikrinti darnaus vystymosi principus atitinkantį teritorijų planavimo, statybos ir būsto plėtros procesų, statinių naudojimo ir priežiūros valstybinį reguliavimą. 4. Apsaugoti visuomenės interesus ir prisidėti prie palankių sąlygų ekonominei plėtrai sudarymo tobulinant ir plėtojant nacionalines standartizacijos, hidrometeorologijos ir atitikties įvertinimo sistemas. 5. Didinti valdymo efektyvumą.
Employees
236

Internships

Offer for internships
For school students/university students is the opportunity to practice in the Ministry of Environment
Offer for internships (in nat. language)
Moksleiviams/universitetų studentams yra galimybė atlikti praktiką Aplinkos ministerijoje.
Language(s)
English, Lithuanian

Go back