Find us on Facebook   WebLab News RSS-Feed
Part-financed by the European Union
(European Regional Development Fund)
South Baltic WebLab - Header Grafic

South Baltic WebLab

Internship Details

Institution

Name
Lithuanian Geological Survey under the Ministry of Environment
Category
Public Authority
Country
Lithuania
Address
S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius, Lithuania

Contact

Contact
Indrė Virbickienė
Website
www.lgt.lt
Phone
+370 52332889

Description

Description in English
Main trends of the survey work are as follows: organization and execution of the State geological investigations, State regulation and control of the use of underground, creation of the system of State geological information and accumulation of data, development of international cooperation. Concern of society for the problems of environment protection, introduction of the concept of sustainable development make new demands of geological investigations. The Geological Survey of Lithuania seeks for participating the sustainable development by orienting respectively the goals of applied investigations, operatively providing data for society on the underground, its positive and negative properties, carrying out investigations and forecasting the geological processes.
Description in national language
Pagrindinės LGT darbo kryptys yra šios: valstybinių geologinių tyrimų organizavimas ir vykdymas, valstybinis žemės gelmių naudojimo reguliavimas ir kontrolė, valstybinės geologinės informacijos sistemos kūrimas ir duomenų kaupimas, tarptautinio bendradarbiavimo plėtimas. Visuomenės susirūpinimas aplinkos apsaugos problemomis, darnios plėtros koncepcijos diegimas kelia naujus reikalavimus ir geologiniams tyrimams. Lietuvos geologijos tarnyba aktyviai siekia prisidėti prie darnios plėtros, atitinkamai orientuodama taikomųjų tyrimų tikslus, operatyviai teikdama visuomenei duomenis apie žemės gelmes, teigiamas ir neigiamas jų savybes, tirdama ir prognozuodama geologinius procesus.
Employees
55

Internships

Offer for internships
Seminars, information events.
Offer for internships (in nat. language)
Organizuojame seminarus, švietimo renginius.
Language(s)
English, Lithuanian

Go back