Find us on Facebook   WebLab News RSS-Feed
Part-financed by the European Union
(European Regional Development Fund)
South Baltic WebLab - Header Grafic

South Baltic WebLab

Internship Details

Institution

Name
Sveriges geologiska undersökning
Category
Public Authority
Country
Sweden
Address
Villavägen 18 751 28 Uppsala

Contact

Contact
Lovisa Zillén Snowball
Website
www.sgu.se
Phone
018-179033
Description in national language
SGU är expertmyndighet i frågor som rör jord, berg och vatten. På avdelningen för maringeologi arbetar vi främst med kartläggning och undersökning samt miljöprovtagning av havsbotten med hjälp av vårt undersökningsfartyg Ocean Surveyor. Vi skriver även expertutlåtande till myndigheter och kommuner, deltar i internationella program, så som, HELCOM och OSPAR samt är aktiva I flera nationella och internationella marina forskningsprogram.
Employees
20
Offer for internships (in nat. language)
Erbjuder praktik för gymnasielever / universitetsstudenter.
Language(s)
English, Swedish

Go back