Find us on Facebook   WebLab News RSS-Feed
Part-financed by the European Union
(European Regional Development Fund)
South Baltic WebLab - Header Grafic

South Baltic WebLab

Internship Details

Institution

Name
Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
Category
Country
Poland
Address
ul. Morska 2, 84-150 Hel

Contact

Contact
prof. UG, dr hab. Krzysztof E. Skóra
Website
www.fokarium.pl
Phone
+ 48 601-88-99-40 + 48 58 675 08 36

Description

Description in English
Marine Station is a research institution specializing in biology and ecology of the fish found in the coastal zone of the Baltic Sea, protection of rare species and biotopes in the Baltic and the biology and ecology of the Antarctic fish. The Station is a national center for the research of marine mammals occurring in the Polish part of the Baltic Sea, under which runs a center for research, breeding and rehabilitation of grey seals called Seal Centre. Marine Station is also a teaching institution. Field classes take place along with vocational and diploma work experience, specialist courses, lectures and seminars. The station is also carried out teaching of foreign universities. The station offers educational activities for groups from primary schools, secondary schools and high schools. In addition the station is also a center of pro-ecological education for residents of the city, the Peninsula and tourists.
Description in national language
Stacja Morska jest placówką badawczą specjalizującą się w biologii i ekologii ryb strefy przybrzeżnej Bałtyku, ochronie rzadkich gatunków i biotopów Bałtyku oraz biologii i ekologii ryb antarktycznych. Stacja stanowi krajowe centrum badań ssaków morskich, występujących w polskiej części Bałtyku, w ramach którego działa ośrodek badań, hodowli i rehabilitacji fok zwany fokarium. Stacja Morska jest również placówką dydaktyczną. W zakresie zobowiązań akademickich w placówce odbywają się głównie zajęcia praktyczne: ćwiczenia terenowe, praktyki wakacyjne i dyplomowe, kursy specjalistyczne. W Stacji prowadzone są także zajęcia dydaktyczne uczelni zagranicznych. Stacja prowadzi zajęcia edukacyjne dla zorganizowanych grup młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Stacja jest ponadto ośrodkiem pro-przyrodniczej edukacji dla mieszkańców miasta, Półwyspu i turystów.
Employees
34

Internships

Offer for internships
Student practice and volunteering in the Seal Centre
Offer for internships (in nat. language)
praktyka studencka oraz wolontariat w fokarium
Language(s)

Go back